Lộ diện những tay chơi margin nghìn tỷ

Đến cuối năm 2013, 10 CTCK lớn trên thị trường đang cung cấp 4.800 tỷ vốn…

“Nhà giàu Việt” phân hóa mạnh

Nếu hôm qua, cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt tăng mạnh thì hôm nay, các…