Nhà máy nước sông Đuống có Tổng giám đốc mới thay thế Shark Liên

0
14Nhà máy nước sông Đuống có Tổng giám đốc mới thay thế Shark Liên Ông Tạ Đức Hoàng thay thế vị trí Tổng giám đốc của Shark Liên tại Nhà máy mặt nước sông Đuống.Source link

قالب وردپرس