Nhiều đại biểu chưa muốn hộ kinh doanh 'lên đời' doanh nghiệp

0
14
Thay vì luật hoá hoạt động của hộ kinh doanh tại Luật Doanh nghiệp sửa đổi, các đại biểu đề nghị cần có luật riêng về đối tượng này. Source link

قالب وردپرس